سایت جامع آموزش زبان انگلیسی


موضوع

7. A Pink Orange


فایل صوتی


متن انگلیسی

      A: There's something wrong with my orange.
B: What's wrong?
A: It's not orange!
B: Your orange isn't orange?
A: No, it's dark pink!
B: Are you sure? I never heard of such a thing.
A: I just peeled it, and I'm looking at it right now.
B: Let me see. Yes, you're right. Your orange is pink.
A: Who ever heard of such a thing?
B: Oh, look. Here's the little sticker that was on it. It's called a Pink Navel.
A: What is this world coming to?
B: Who knows? Maybe soon we'll have pink bananas.    

متن فارسی

  
      پاسخ: با رنگ نارنجی چیزی اشتباه است.
ب: اشتباه چیست؟
A: این نارنجی نیست!
ب: پرتقال شما نارنجی نیست؟
A: نه، آن تیره صورتی است!
ب: مطمئن هستید؟ تا بحال همچین چیزی نشنیدم.
A: من فقط آن را پوست کردم، و من در حال حاضر به دنبال آن هستم.
ب: بگذار ببینم بله حق با شماست. نارنجی شما صورتی است.
A: چه کسی از این چیزها شنیده است؟
ب: آه، نگاه کن در اینجا برچسب کوچک است که بر روی آن بود. این پینک ناول نامیده می شود.
پاسخ: این جهان به چه چیزی می آید؟
ب: چه کسی می داند؟ شاید به زودی ما موز صورتی خواهیم داشت.       


بعدی

صفحه موضوعات

قبلی


تماس با ما راه های تماس با ما تلفن های 09388222808 و 09307374341 و ایمیل info@englishall.ir میباشد درباره ما برنامه نویسی و تهیه مطالب این سایت زیر نظر بازار خراسان و با هدف بهبود آموزش مهاوره ای زبان انگلیسی تهیه گردیده شما میتوانید با نظرات خود در بخش تماس با ما ما را در بهبود کارمان یاری نمائید راهنمای سایت جهت استفاده از مطالب بیشمار سایت شما میتوانید اپلیکیشن مارا از بازار تهیه کنید یا وارد قسمت عضویت شوید و با ثبت نام از امکانات سایت استفاده نمائید

طراحی شده توسط : مهندس علی سلمانیان
09388222808