سایت جامع آموزش زبان انگلیسی


موضوع

5. Bad Manners


فایل صوتی


متن انگلیسی

      A: My girlfriend's mom got mad at me at the dinner table.
B: Why was that?
A: I sprinkled salt and pepper on the food before I tasted it.
B: What's the matter with that?
A: Her mom is a great cook.
B: So, a little salt and pepper never hurt anything.
A: It hurt her feelings.
B: Oh.
A: I apologized to her, but I could tell she was still upset.
B: Maybe you shouldn't eat there again.
A: I'm sure everything will be okay in a day or two.
B: It's your girlfriend's fault. She should have warned you.    

متن فارسی

  
      A: مادرم دوست دختر من در میز شام گرسنه بود.
ب: چرا اینطور بود؟
A: من نمک و فلفل را قبل از غذا خوردن بر روی غذا پختم.
ب: چی با اون چی هست؟
A: مادرش یک آشپز عالی است.
ب: پس کمی نمک و فلفل هرگز چیزی آسیب نرسانید.
پاسخ: احساسات او را آسیب می زند.
ب: اوه
A: من به او عذر خواهی کرد، اما می توانم بگویم او هنوز ناراحت شده است.
ب: شاید شما نباید دوباره بخورید.
الف: مطمئن هستم که در یک یا دو روز همه چیز درست خواهد شد.
ب: این تقصیر دوست دختر شماست. او باید به شما هشدار داد.       


بعدی

صفحه موضوعات

قبلی


تماس با ما راه های تماس با ما تلفن های 09388222808 و 09307374341 و ایمیل info@englishall.ir میباشد درباره ما برنامه نویسی و تهیه مطالب این سایت زیر نظر بازار خراسان و با هدف بهبود آموزش مهاوره ای زبان انگلیسی تهیه گردیده شما میتوانید با نظرات خود در بخش تماس با ما ما را در بهبود کارمان یاری نمائید راهنمای سایت جهت استفاده از مطالب بیشمار سایت شما میتوانید اپلیکیشن مارا از بازار تهیه کنید یا وارد قسمت عضویت شوید و با ثبت نام از امکانات سایت استفاده نمائید

طراحی شده توسط : مهندس علی سلمانیان
09388222808