سایت جامع آموزش زبان انگلیسی

این صفحه برای شما رایگان است

(عنوان : 1)
مکالمات روزمره زبان انگلیسی

(عنوان : 2)
نامزدی، ازدواج و طلاق

Engagement, Marriage, Divorce

(عنوان : 3)
جملات و عبارات رایج در نوشتن نامه های رسمی و غیر رسمی انگلیسی


Writing a formal & informal letter

(عنوان : 4)
جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در دعوت کردن افراد
Inviting People

(عنوان : 5)
جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در مورد درخواست و خواهش کردن
Requesting

(عنوان : 6)
اصطلاحات رایج در درک فیلم های زبان اصلی
بخش اول

Common Cinematic Expressions
Part -1

(عنوان : 7)
اصطلاحات رایج در درک فیلم های زبان اصلی

بخش دوم
Common Cinematic Expressions

Part -2

(عنوان : 8)
اصطلاحات رایج در درک فیلم های زبان اصلی

بخش سوم
Common Cinematic Expressions

Part -3

(عنوان : 9)
جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در مورد مشکلات یادگیری زبان
Learning English: Problem & Issue

(عنوان : 10)
جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در مورد تشکر کردن در زبان انگلیسی
Thanking

(عنوان : 11)
جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در مورد عذرخواهی کردن در زبان انگلیسی
Apologizing

(عنوان : 12)
جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در مورد آدرس دادن و نوشتن در زبان انگلیسی
Give Direction in English