سایت جامع آموزش زبان انگلیسی

(عنوان : 1) 1. A Great Movie

(عنوان : 2) 2. A Card Game

(عنوان : 3) 3. I Have Four Aces

(عنوان : 4) 4. Too Much Volume

(عنوان : 5) 5. Don't Waste Your Money

(عنوان : 6) 6. Rained Out

(عنوان : 7) 7. A Sip of Coffee

(عنوان : 8) 8. A Chilly Day

(عنوان : 9) 9. A Crazy Driver

(عنوان : 10) 10. It Isn't News

(عنوان : 11) 11. The Great Wall

(عنوان : 12) 12. The Beatles

(عنوان : 13) 13. See a Movie

(عنوان : 14) 14. People-Watching

(عنوان : 15) 15. Free Money

(عنوان : 16) 16. Old Movies

(عنوان : 17) 17. Something for Nothing

(عنوان : 18) 18. Judge Judy

(عنوان : 19) 19. A Good Singer

(عنوان : 20) 20. Going Digital


تماس با ما راه های تماس با ما تلفن های 09388222808 و 09307374341 و ایمیل info@englishall.ir میباشد درباره ما برنامه نویسی و تهیه مطالب این سایت زیر نظر بازار خراسان و با هدف بهبود آموزش مهاوره ای زبان انگلیسی تهیه گردیده شما میتوانید با نظرات خود در بخش تماس با ما ما را در بهبود کارمان یاری نمائید راهنمای سایت جهت استفاده از مطالب بیشمار سایت شما میتوانید اپلیکیشن مارا از بازار تهیه کنید یا وارد قسمت عضویت شوید و با ثبت نام از امکانات سایت استفاده نمائید

طراحی شده توسط : مهندس علی سلمانیان
09388222808