سایت جامع آموزش زبان انگلیسی


موضوع

5. Failing the Road Test


فایل صوتی


متن انگلیسی

      A: So how did I do on my driving test?

B: Do you want the truth?

A: Of course, I do.

B: Well, you really didn't do all that well.

A: How bad did I do?

B: To be completely honest, you failed your test.

A: How?

B: There were a number of reasons.

A: What were they?

B: Basically, you just can't drive.

A: Can I have another try?

B: You can take it in a couple weeks.
    

متن فارسی

  
      پاسخ: پس چگونه در آزمون رانندگی من انجام دادم؟

ب: راست می خواهی؟

A: البته، من انجام می دهم

ب: خوب، شما واقعا این کار را نکردید.

A: چقدر بد بودم؟

ب: به طور کامل صادقانه، تست شما را شکست داد.

پاسخ: چگونه؟

ب: چند دلیل وجود داشت.

A: آنها چه بودند؟

ب: اساسا شما نمی توانید رانندگی کنید

الف: آیا می توانم سعی دیگری کنم؟

ب: شما می توانید آن را در چند هفته طول بکشد.       


بعدی

صفحه موضوعات

قبلی


تماس با ما راه های تماس با ما تلفن های 09388222808 و 09307374341 و ایمیل info@englishall.ir میباشد درباره ما برنامه نویسی و تهیه مطالب این سایت زیر نظر بازار خراسان و با هدف بهبود آموزش مهاوره ای زبان انگلیسی تهیه گردیده شما میتوانید با نظرات خود در بخش تماس با ما ما را در بهبود کارمان یاری نمائید راهنمای سایت جهت استفاده از مطالب بیشمار سایت شما میتوانید اپلیکیشن مارا از بازار تهیه کنید یا وارد قسمت عضویت شوید و با ثبت نام از امکانات سایت استفاده نمائید

طراحی شده توسط : مهندس علی سلمانیان
09388222808