سایت جامع آموزش زبان انگلیسی

(عنوان : 1) 1. Dating Discussion

(عنوان : 2) 1. Dating Discussion

(عنوان : 3) 1. Dating Discussion

(عنوان : 4) 2. Asking for a Date (1)

(عنوان : 5) 2. Asking for a Date (1)

(عنوان : 6) 2. Asking for a Date (1)

(عنوان : 7) 3. Asking for a Date (2)

(عنوان : 8) 3. Asking for a Date (2)

(عنوان : 9) 3. Asking for a Date (2)

(عنوان : 10) 4. Meeting a Blind Date

(عنوان : 11) 4. Meeting a Blind Date

(عنوان : 12) 4. Meeting a Blind Date

(عنوان : 13) 5. Calling After the Date

(عنوان : 14) 5. Calling After the Date

(عنوان : 15) 5. Calling After the Date

(عنوان : 16) 6. An Argument

(عنوان : 17) 6. An Argument

(عنوان : 18) 6. An Argument

(عنوان : 19) 7. Rejecting an Invitation

(عنوان : 20) 7. Rejecting an Invitation

(عنوان : 21) 7. Rejecting an Invitation

(عنوان : 22) 8. Stopping the Relationship

(عنوان : 23) 8. Stopping the Relationship

(عنوان : 24) 8. Stopping the Relationship


تماس با ما راه های تماس با ما تلفن های 09388222808 و 09307374341 و ایمیل info@englishall.ir میباشد درباره ما برنامه نویسی و تهیه مطالب این سایت زیر نظر بازار خراسان و با هدف بهبود آموزش مهاوره ای زبان انگلیسی تهیه گردیده شما میتوانید با نظرات خود در بخش تماس با ما ما را در بهبود کارمان یاری نمائید راهنمای سایت جهت استفاده از مطالب بیشمار سایت شما میتوانید اپلیکیشن مارا از بازار تهیه کنید یا وارد قسمت عضویت شوید و با ثبت نام از امکانات سایت استفاده نمائید

طراحی شده توسط : مهندس علی سلمانیان
09388222808