سایت جامع آموزش زبان انگلیسی

(عنوان : 1) 1. Discussing a News Report on a Crime

(عنوان : 2) 1. Discussing a News Report on a Crime

(عنوان : 3) 1. Discussing a News Report on a Crime

(عنوان : 4) 2. Discussing a Robbery

(عنوان : 5) 2. Discussing a Robbery

(عنوان : 6) 2. Discussing a Robbery

(عنوان : 7) 3. Being Robbed

(عنوان : 8) 3. Being Robbed

(عنوان : 9) 3. Being Robbed

(عنوان : 10) 4. Reporting a Break-in

(عنوان : 11) 4. Reporting a Break-in

(عنوان : 12) 4. Reporting a Break-in

(عنوان : 13) 5. Witnessing a Robbery

(عنوان : 14) 5. Witnessing a Robbery

(عنوان : 15) 5. Witnessing a Robbery

(عنوان : 16) 6. Picking a Suspect out of a Line-up

(عنوان : 17) 6. Picking a Suspect out of a Line-up

(عنوان : 18) 6. Picking a Suspect out of a Line-up

(عنوان : 19) 7. Answering Questions of the Police

(عنوان : 20) 7. Answering Questions of the Police

(عنوان : 21) 7. Answering Questions of the Police

(عنوان : 22) 8. Being Arrested

(عنوان : 23) 8. Being Arrested

(عنوان : 24) 8. Being Arrested

(عنوان : 25) 9. Being Pulled Over

(عنوان : 26) 9. Being Pulled Over

(عنوان : 27) 9. Being Pulled Over

(عنوان : 28) 10. Pleading Not Guilty in Court

(عنوان : 29) 10. Pleading Not Guilty in Court

(عنوان : 30) 10. Pleading Not Guilty in Court

(عنوان : 31) 11. Being Set Free

(عنوان : 32) 11. Being Set Free

(عنوان : 33) 11. Being Set Free

(عنوان : 34) 12. Discussing a Lawsuit against the Police

(عنوان : 35) 12. Discussing a Lawsuit against the Police

(عنوان : 36) 12. Discussing a Lawsuit against the Police

(عنوان : 37) 13. Talking to a Lawyer

(عنوان : 38) 13. Talking to a Lawyer

(عنوان : 39) 13. Talking to a Lawyer

(عنوان : 40) 14. Filing a Complaint at the Police Station

(عنوان : 41) 14. Filing a Complaint at the Police Station

(عنوان : 42) 14. Filing a Complaint at the Police Station


تماس با ما راه های تماس با ما تلفن های 09388222808 و 09307374341 و ایمیل info@englishall.ir میباشد درباره ما برنامه نویسی و تهیه مطالب این سایت زیر نظر بازار خراسان و با هدف بهبود آموزش مهاوره ای زبان انگلیسی تهیه گردیده شما میتوانید با نظرات خود در بخش تماس با ما ما را در بهبود کارمان یاری نمائید راهنمای سایت جهت استفاده از مطالب بیشمار سایت شما میتوانید اپلیکیشن مارا از بازار تهیه کنید یا وارد قسمت عضویت شوید و با ثبت نام از امکانات سایت استفاده نمائید

طراحی شده توسط : مهندس علی سلمانیان
09388222808