سایت جامع آموزش زبان انگلیسی

(عنوان : 1) 1. What to Do in the Neighborhood

(عنوان : 2) 1. What to Do in the Neighborhood

(عنوان : 3) 1. What to Do in the Neighborhood

(عنوان : 4) 2. Meeting New People

(عنوان : 5) 2. Meeting New People

(عنوان : 6) 2. Meeting New People

(عنوان : 7) 3. To Have a Better Life

(عنوان : 8) 3. To Have a Better Life

(عنوان : 9) 3. To Have a Better Life

(عنوان : 10) 4. Where to Find a Church

(عنوان : 11) 4. Where to Find a Church

(عنوان : 12) 4. Where to Find a Church

(عنوان : 13) 5. Where to Find a Movie Theater

(عنوان : 14) 5. Where to Find a Movie Theater

(عنوان : 15) 5. Where to Find a Movie Theater

(عنوان : 16) 6. Where to Find Places to Eat

(عنوان : 17) 6. Where to Find Places to Eat

(عنوان : 18) 6. Where to Find Places to Eat

(عنوان : 19) 7. Where is the Nearest Mall

(عنوان : 20) 7. Where is the Nearest Mall

(عنوان : 21) 7. Where is the Nearest Mall

(عنوان : 22) 8. Looking for the Library

(عنوان : 23) 8. Looking for the Library

(عنوان : 24) 8. Looking for the Library

(عنوان : 25) 9. Searching for a Book in the Library

(عنوان : 26) 9. Searching for a Book in the Library

(عنوان : 27) 9. Searching for a Book in the Library

(عنوان : 28) 10. Hailing a Cab

(عنوان : 29) 10. Hailing a Cab

(عنوان : 30) 10. Hailing a Cab

(عنوان : 31) 11. Taking a Walk around a Park

(عنوان : 32) 11. Taking a Walk around a Park

(عنوان : 33) 11. Taking a Walk around a Park

(عنوان : 34) 12. Playing with Kids at the Park

(عنوان : 35) 12. Playing with Kids at the Park

(عنوان : 36) 12. Playing with Kids at the Park

(عنوان : 37) 13. Enrolling a Child in a New School

(عنوان : 38) 13. Enrolling a Child in a New School

(عنوان : 39) 13. Enrolling a Child in a New School


تماس با ما راه های تماس با ما تلفن های 09388222808 و 09307374341 و ایمیل info@englishall.ir میباشد درباره ما برنامه نویسی و تهیه مطالب این سایت زیر نظر بازار خراسان و با هدف بهبود آموزش مهاوره ای زبان انگلیسی تهیه گردیده شما میتوانید با نظرات خود در بخش تماس با ما ما را در بهبود کارمان یاری نمائید راهنمای سایت جهت استفاده از مطالب بیشمار سایت شما میتوانید اپلیکیشن مارا از بازار تهیه کنید یا وارد قسمت عضویت شوید و با ثبت نام از امکانات سایت استفاده نمائید

طراحی شده توسط : مهندس علی سلمانیان
09388222808