سایت جامع آموزش زبان انگلیسی

(عنوان : 1) 1. First Meeting with a Realtor

(عنوان : 2) 1. First Meeting with a Realtor

(عنوان : 3) 1. First Meeting with a Realtor

(عنوان : 4) 2. Pre-Qualifying for a Loan

(عنوان : 5) 2. Pre-Qualifying for a Loan

(عنوان : 6) 2. Pre-Qualifying for a Loan

(عنوان : 7) 3. Setting up an Appointment to View Houses

(عنوان : 8) 3. Setting up an Appointment to View Houses

(عنوان : 9) 3. Setting up an Appointment to View Houses

(عنوان : 10) 4. Viewing Houses with a Realtor

(عنوان : 11) 4. Viewing Houses with a Realtor

(عنوان : 12) 4. Viewing Houses with a Realtor

(عنوان : 13) 5. Not Liking the Houses

(عنوان : 14) 5. Not Liking the Houses

(عنوان : 15) 5. Not Liking the Houses

(عنوان : 16) 6. Making an Offer through a Realtor

(عنوان : 17) 6. Making an Offer through a Realtor

(عنوان : 18) 6. Making an Offer through a Realtor

(عنوان : 19) 7. Discussing Counter-Offer with a Realtor

(عنوان : 20) 7. Discussing Counter-Offer with a Realtor

(عنوان : 21) 7. Discussing Counter-Offer with a Realtor

(عنوان : 22) 8. Re-offering and Acceptance

(عنوان : 23) 8. Re-offering and Acceptance

(عنوان : 24) 8. Re-offering and Acceptance

(عنوان : 25) 9. Going to an Open House with a Friend

(عنوان : 26) 9. Going to an Open House with a Friend

(عنوان : 27) 9. Going to an Open House with a Friend

(عنوان : 28) 10. Discussing Home Inspection with an Inspector

(عنوان : 29) 10. Discussing Home Inspection with an Inspector

(عنوان : 30) 10. Discussing Home Inspection with an Inspector

(عنوان : 31) 11. Signing Escrow Papers

(عنوان : 32) 11. Signing Escrow Papers

(عنوان : 33) 11. Signing Escrow Papers

(عنوان : 34) 12. Discussing Details of Moving in

(عنوان : 35) 12. Discussing Details of Moving in

(عنوان : 36) 12. Discussing Details of Moving in


تماس با ما راه های تماس با ما تلفن های 09388222808 و 09307374341 و ایمیل info@englishall.ir میباشد درباره ما برنامه نویسی و تهیه مطالب این سایت زیر نظر بازار خراسان و با هدف بهبود آموزش مهاوره ای زبان انگلیسی تهیه گردیده شما میتوانید با نظرات خود در بخش تماس با ما ما را در بهبود کارمان یاری نمائید راهنمای سایت جهت استفاده از مطالب بیشمار سایت شما میتوانید اپلیکیشن مارا از بازار تهیه کنید یا وارد قسمت عضویت شوید و با ثبت نام از امکانات سایت استفاده نمائید

طراحی شده توسط : مهندس علی سلمانیان
09388222808