سایت جامع آموزش زبان انگلیسی


موضوع

2. Asking for a Transfer


فایل صوتی


متن انگلیسی

      A: I'm broke, and I have to catch another bus.

B: Why don't you have any money for another bus?

A: I got hungry and bought some chips.

B: That was smart.

A: Do you have any change I can use for the bus?

B: I don't have any.

A: I don't know how I'm going to get home.

B: Get a transfer from the bus driver.

A: How much is a transfer?

B: It doesn't cost anything.

A: Thanks for your help.

B: Don't mention it.    

متن فارسی

  
      الف: من شکست خورده ام، و من باید اتوبوس دیگری بگیرم

ب: چرا شما برای اتوبوس دیگری پول ندارید؟

A: من گرسنه گشتم و برخی از تراشه ها را خریدم

ب: این هوشمند بود.

الف: آیا تغییراتی را که می توانم برای اتوبوس انجام دهم انجام می دهم؟

ب: من هیچی ندارم

پاسخ: من نمی دانم چگونه می خواهم به خانه بروم.

B: یک انتقال از راننده اتوبوس دریافت کنید.

الف: انتقال چقدر است؟

ب: هیچ هزینه ای ندارد

A: برای کمک شما متشکرم

ب: آن را ذکر نکن.       


بعدی

صفحه موضوعات

قبلی


تماس با ما راه های تماس با ما تلفن های 09388222808 و 09307374341 و ایمیل info@englishall.ir میباشد درباره ما برنامه نویسی و تهیه مطالب این سایت زیر نظر بازار خراسان و با هدف بهبود آموزش مهاوره ای زبان انگلیسی تهیه گردیده شما میتوانید با نظرات خود در بخش تماس با ما ما را در بهبود کارمان یاری نمائید راهنمای سایت جهت استفاده از مطالب بیشمار سایت شما میتوانید اپلیکیشن مارا از بازار تهیه کنید یا وارد قسمت عضویت شوید و با ثبت نام از امکانات سایت استفاده نمائید

طراحی شده توسط : مهندس علی سلمانیان
09388222808