سایت جامع آموزش زبان انگلیسی


موضوع

14. Which Bus to Take


فایل صوتی


متن انگلیسی

      A: I need to get to PCC, but I don't know which bus to catch.

B: Where exactly are you coming from?

A: I'm coming from Fair Oaks and Las Flores Drive in Altadena.

B: Do you have a problem walking a little bit?

A: I don't mind walking.

B: If you walk down Fair Oaks to Altadena Drive, you can catch the 267.

A: Tell me which direction it should be going.

B: Make sure to catch it going west.

A: Where do I get off?

B: You get off on Del Mar and Hill.

A: Thanks for the help.

B: Don't mention it.    

متن فارسی

  
      A: من نیاز به PCC دارم، اما نمی دانم که اتوبوس را بگیرم.

ب: دقیقا از کجا آمده ای؟

A: من از Fair Oaks و Las Flores Drive در آلتادنا آمده ام.

B: آیا مشکل دارید کمی راه رفتن؟

پاسخ: من راه رفتن را دوست ندارم.

B: اگر شما به طرف خیابانی Fair Oaks به Altadena Drive بروید، می توانید 267 را دریافت کنید.

A: به من بگویید که مسیر آن باید باشد.

B: مطمئن شوید که آن را به غرب می رسانید

A: کجا می روم؟

ب: شما در دل مار و هیل می روید

A: برای کمک تشکر می کنم.

ب: آن را ذکر نکن.       


بعدی

صفحه موضوعات

قبلی


تماس با ما راه های تماس با ما تلفن های 09388222808 و 09307374341 و ایمیل info@englishall.ir میباشد درباره ما برنامه نویسی و تهیه مطالب این سایت زیر نظر بازار خراسان و با هدف بهبود آموزش مهاوره ای زبان انگلیسی تهیه گردیده شما میتوانید با نظرات خود در بخش تماس با ما ما را در بهبود کارمان یاری نمائید راهنمای سایت جهت استفاده از مطالب بیشمار سایت شما میتوانید اپلیکیشن مارا از بازار تهیه کنید یا وارد قسمت عضویت شوید و با ثبت نام از امکانات سایت استفاده نمائید

طراحی شده توسط : مهندس علی سلمانیان
09388222808