سایت جامع آموزش زبان انگلیسی


موضوع

9. Talking to Someone on a Bus


فایل صوتی


متن انگلیسی

      A: How's it going?

B: Good. How about you?

A: Not bad, thanks for asking.

B: Have you been on the bus for a while?

A: Only about fifteen minutes.

B: Do you ride this bus often?

A: Not really, I usually drive.

B: You have a car?

A: Yes, I do.

B: So why aren't you driving it?

A: Once our President lowers gas prices, I'll be driving again.

B: That's smart thinking.    

متن فارسی

  
      پاسخ: چگونه این اتفاق می افتد؟

ب: خوب در مورد شما چطور؟

A: بد نیست، ممنونم از شما.

B: آیا شما برای مدتی در اتوبوس بوده اید؟

A: فقط حدود پانزده دقیقه.

ب: آیا اغلب این اتوبوس را می خوانید؟

A: واقعا، من معمولا رانندگی می کنم.

ب: شما ماشین دارید؟

پاسخ: بله، من انجام می دهم

ب: پس چرا شما آن را رانندگی نمی کنید؟

الف: هنگامی که رئیس جمهور ما قیمت گاز را کاهش می دهد، دوباره رانندگی خواهم کرد.

ب: این تفکر هوشمندانه است.       


بعدی

صفحه موضوعات

قبلی


تماس با ما راه های تماس با ما تلفن های 09388222808 و 09307374341 و ایمیل info@englishall.ir میباشد درباره ما برنامه نویسی و تهیه مطالب این سایت زیر نظر بازار خراسان و با هدف بهبود آموزش مهاوره ای زبان انگلیسی تهیه گردیده شما میتوانید با نظرات خود در بخش تماس با ما ما را در بهبود کارمان یاری نمائید راهنمای سایت جهت استفاده از مطالب بیشمار سایت شما میتوانید اپلیکیشن مارا از بازار تهیه کنید یا وارد قسمت عضویت شوید و با ثبت نام از امکانات سایت استفاده نمائید

طراحی شده توسط : مهندس علی سلمانیان
09388222808