سایت جامع آموزش زبان انگلیسی


موضوع

6. Missing the Bus Stop


فایل صوتی


متن انگلیسی

      A: When do we get off the bus?

B: I think we have a while longer.

A: I feel like we've been on this bus forever.

B: That's true.

A: Are you sure we weren't supposed to get off already?

B: I don't know.

A: I thought you knew where we get off at.

B: I wasn't really paying attention. I think we missed our stop.

A: Seriously?

B: Yeah, we definitely missed our stop.

A: That's the last time I get on a bus with you.

B: My bad.    

متن فارسی

  
      A: هنگامی که ما اتوبوس را می گیریم؟

ب: من فکر می کنم که ما زمان بیشتری داشته باشیم.

A: من احساس می کنم که ما در این اتوبوس برای همیشه بوده ایم.

ب: درست است.

A: آیا مطمئن هستی که ما نباید از آن خارج شویم؟

ب: نمی دانم

A: من فکر کردم شما می دانستید که کجا می رویم.

ب: من واقعا توجه نکردم من فکر می کنم ما توقف خود را از دست دادیم.

A: به طور جدی؟

ب: بله، ما قطعا از توقف ما فرار کردیم.

A: این آخرین بار است که من در اتوبوس با شما می آیم

ب: بد من       


بعدی

صفحه موضوعات

قبلی


تماس با ما راه های تماس با ما تلفن های 09388222808 و 09307374341 و ایمیل info@englishall.ir میباشد درباره ما برنامه نویسی و تهیه مطالب این سایت زیر نظر بازار خراسان و با هدف بهبود آموزش مهاوره ای زبان انگلیسی تهیه گردیده شما میتوانید با نظرات خود در بخش تماس با ما ما را در بهبود کارمان یاری نمائید راهنمای سایت جهت استفاده از مطالب بیشمار سایت شما میتوانید اپلیکیشن مارا از بازار تهیه کنید یا وارد قسمت عضویت شوید و با ثبت نام از امکانات سایت استفاده نمائید

طراحی شده توسط : مهندس علی سلمانیان
09388222808