سایت جامع آموزش زبان انگلیسی


موضوع

4. Getting Off Too Early


فایل صوتی


متن انگلیسی

      A: I'm not sure, is this our stop?

B: Yeah, get off the bus.

A: Do you have any idea where we are?

B: I'm really not sure.

A: This can't be the right stop.

B: I don't think this is right.

A: We got off too early, didn't we?

B: Yeah, we did get off too early.

A: I should've just stayed on the bus.

B: I messed up.

A: Great, we have to walk now.

B: You want to wait for the next bus?    

متن فارسی

  
      پاسخ: من مطمئن نیستم، آیا این توقف ماست؟

ب: بله، اتوبوس را بگیر

پاسخ: آیا ایده ای دارید که در آن هستی؟

ب: واقعا مطمئن نیستم

A: این نمی تواند توقف درست باشد.

ب: فکر نمی کنم این درست باشد

A: ما خیلی زود خاموش شدیم، آیا ما؟

ب: بله، ما خیلی زود از خواب برمی خیزیم.

A: من باید فقط در اتوبوس باقی مانده بود.

ب: من خراب شدم

A: عالی است، ما باید در حال حاضر راه برود.

ب: شما می خواهید برای اتوبوس بعدی منتظر بمانید؟       


بعدی

صفحه موضوعات

قبلی


تماس با ما راه های تماس با ما تلفن های 09388222808 و 09307374341 و ایمیل info@englishall.ir میباشد درباره ما برنامه نویسی و تهیه مطالب این سایت زیر نظر بازار خراسان و با هدف بهبود آموزش مهاوره ای زبان انگلیسی تهیه گردیده شما میتوانید با نظرات خود در بخش تماس با ما ما را در بهبود کارمان یاری نمائید راهنمای سایت جهت استفاده از مطالب بیشمار سایت شما میتوانید اپلیکیشن مارا از بازار تهیه کنید یا وارد قسمت عضویت شوید و با ثبت نام از امکانات سایت استفاده نمائید

طراحی شده توسط : مهندس علی سلمانیان
09388222808