سایت جامع آموزش زبان انگلیسی


موضوع

4. Getting Off Too Early


فایل صوتی


متن انگلیسی

      A: Is this our bus stop?

B: I think this is it. Get off.

A: Dude, where are we at?

B: I have no idea.

A: I thought this was the right stop.

B: It doesn't look right to me.

A: Did you make us get off early?

B: I think we did.

A: I should not have listened to you.

B: I really thought this was our stop.

A: Now we have to walk.

B: Maybe we should just wait for the next bus.    

متن فارسی

  
      پاسخ: آیا این ایستگاه اتوبوس ماست؟

ب: من فکر می کنم این است. خاموش

A: شخص، کجا ما هستیم؟

ب: من هیچ نظری ندارم

A: من فکر کردم این توقف درست بود.

ب: این به نظر من درست نیست.

الف: آیا ما را زود رس می کنی؟

ب: من فکر می کنم ما انجام دادیم.

A: من نباید به شما گوش دادم

ب: واقعا فکر کردم این توقف ماست.

A: حالا ما باید راه بریم

ب: شاید ما فقط باید برای اتوبوس بعدی صبر کنیم.       


بعدی

صفحه موضوعات

قبلی


تماس با ما راه های تماس با ما تلفن های 09388222808 و 09307374341 و ایمیل info@englishall.ir میباشد درباره ما برنامه نویسی و تهیه مطالب این سایت زیر نظر بازار خراسان و با هدف بهبود آموزش مهاوره ای زبان انگلیسی تهیه گردیده شما میتوانید با نظرات خود در بخش تماس با ما ما را در بهبود کارمان یاری نمائید راهنمای سایت جهت استفاده از مطالب بیشمار سایت شما میتوانید اپلیکیشن مارا از بازار تهیه کنید یا وارد قسمت عضویت شوید و با ثبت نام از امکانات سایت استفاده نمائید

طراحی شده توسط : مهندس علی سلمانیان
09388222808