سایت جامع آموزش زبان انگلیسی

(عنوان : 1) 1. Asking about Where to Get Off

(عنوان : 2) 1. Asking about Where to Get Off

(عنوان : 3) 1. Asking about Where to Get Off

(عنوان : 4) 2. Asking for a Transfer

(عنوان : 5) 2. Asking for a Transfer

(عنوان : 6) 2. Asking for a Transfer

(عنوان : 7) 3. Complaining about a Late Bus

(عنوان : 8) 3. Complaining about a Late Bus

(عنوان : 9) 3. Complaining about a Late Bus

(عنوان : 10) 4. Getting Off Too Early

(عنوان : 11) 4. Getting Off Too Early

(عنوان : 12) 4. Getting Off Too Early

(عنوان : 13) 5. How to Buy a Pass

(عنوان : 14) 5. How to Buy a Pass

(عنوان : 15) 5. How to Buy a Pass

(عنوان : 16) 6. Missing the Bus Stop

(عنوان : 17) 6. Missing the Bus Stop

(عنوان : 18) 6. Missing the Bus Stop

(عنوان : 19) 7. On a Wrong Bus

(عنوان : 20) 7. On a Wrong Bus

(عنوان : 21) 7. On a Wrong Bus

(عنوان : 22) 8. Student Discount

(عنوان : 23) 8. Student Discount

(عنوان : 24) 8. Student Discount

(عنوان : 25) 9. Talking to Someone on a Bus

(عنوان : 26) 9. Talking to Someone on a Bus

(عنوان : 27) 9. Talking to Someone on a Bus

(عنوان : 28) 10. The Bus System in LA

(عنوان : 29) 10. The Bus System in LA

(عنوان : 30) 10. The Bus System in LA

(عنوان : 31) 11. Where to Buy a Pass

(عنوان : 32) 11. Where to Buy a Pass

(عنوان : 33) 11. Where to Buy a Pass

(عنوان : 34) 12. Where to Take the Bus

(عنوان : 35) 12. Where to Take the Bus

(عنوان : 36) 12. Where to Take the Bus

(عنوان : 37) 13. Where to Change the Bus

(عنوان : 38) 13. Where to Change the Bus

(عنوان : 39) 13. Where to Change the Bus

(عنوان : 40) 14. Which Bus to Take

(عنوان : 41) 14. Which Bus to Take

(عنوان : 42) 14. Which Bus to Take

(عنوان : 43) 15. Why to Buy a Pass

(عنوان : 44) 15. Why to Buy a Pass

(عنوان : 45) 15. Why to Buy a Pass


تماس با ما راه های تماس با ما تلفن های 09388222808 و 09307374341 و ایمیل info@englishall.ir میباشد درباره ما برنامه نویسی و تهیه مطالب این سایت زیر نظر بازار خراسان و با هدف بهبود آموزش مهاوره ای زبان انگلیسی تهیه گردیده شما میتوانید با نظرات خود در بخش تماس با ما ما را در بهبود کارمان یاری نمائید راهنمای سایت جهت استفاده از مطالب بیشمار سایت شما میتوانید اپلیکیشن مارا از بازار تهیه کنید یا وارد قسمت عضویت شوید و با ثبت نام از امکانات سایت استفاده نمائید

طراحی شده توسط : مهندس علی سلمانیان
09388222808